logo van atelier kunstmaat

Begeleiding

Beeldende ontwikkeling
Spontaan praten en gesprekken voeren met mensen lijkt zo makkelijk. Maar niet voor iedereen is ‘verbale communicatie’ (het ontvangen en verwerken van het gesproken woord) zo vanzelfsprekend. Wat soms niet in woorden gezegd kan worden, kan wel op een andere manier tot uitdrukking gebracht worden. Denk eens aan mooie muziek luisteren of maken, tekenen of ontwerpen maken. In de rustige setting van mijn atelier gaan we aan de slag met het maken van ‘kunst’ in al zijn diversiteit. Met het ‘maken’ als vertrekpunt oefenen we met jouw beeldtaal te vertalen naar woorden …Wat vertellen deze tekens en symbolen jou? Waarom kies je voor deze kleuren en ordeningen in je beeld? Welke betekenis kan jij aan je werkstuk geven? De taal van het beeld maakt het mogelijk met elkaar in gesprek te gaan.

Begeleiding beeldende ontwikkeling is één op één atelierbegeleiding, waarbij jouw hulpvraag spelenderwijs –terwijl jij bezig bent met je beeldende werk- aan de orde komt. Hierbij gaat het in de eerste plaats om het werken in het atelier: het 'lekker bezig zijn' met tekenen of schilderen, waarbij mogelijk een spontane communicatie kan ontstaan die eventueel bepaalde aspecten in relatie tot de hulpvraag kan benoemen.

Atelierbegeleidingen & Beeldende Therapie:
Kunst, Coaching & Autisme
2018 Marijke Pielage
Deze site is aangesloten bij Google Analytics
>